AMSERLEN CALON TYSUL GWYLIAU HAF 2018 SUMMER HOLIDAYS
Amserlen ar gyfer Calon Tysul 23.7.18 - 2.9.18 (pwll a chanolfan hamdden)
Calon Tysul Timetable for 23.7.18 - 2.9.18 (pool and leisure centre)
Amserlen Calon Tysul GWYLIAU HAF SUM HOL[...]
Adobe Acrobat document [692.5 KB]
AMSERLEN CALON TYSUL TIMETABLE (27.6.18)
Amserlen ar gyfer y pwll yn ogystal â gweithgareddau ar yr 'ochr sych'. Gweithredir yr amserlen hon 27.6.18 ymlaen
Timetable for the pool as well as 'dry-side' activities. This timetable is in operation from 27.6.18
Amserlen Calon Tysul MAI GORFF Timetable[...]
Adobe Acrobat document [688.5 KB]

Croeso cynnes i Galon Tysul

Welcome to Calon Tysul

 

Ar ddydd Sul 3ydd o Ragfyr 2017, agorwyd Calon Tysul yn swyddogol gan Ben Lake AS yng nghwmni ymddiriedolwyr y Ganolfan, Arweinydd y Cyngor, Ellen ap Gwynn a'r gymuned leol.

 

Trosglwyddwyd Canolfan Hamdden Llandysul i'r Pwll Nofio ar 13eg Tachwedd 2017 gan Gyngor Ceredigion.  Enwyd y ganolfan gyfunol newydd yn 'Calon Tysul'.

 

On Sunday 3rd December 2017, Ben Lake MP officially opened Calon Tysul in the company of the board of trustees, Ceredigion Council Leader, Ellen ap Gwynn and the local community.

 

Ceredigion Council transferred Llandysul Leisure Centre to the Swimming Pool on the 13th November 2017.  The new combined centre is now called 'Calon Tysul' - the Heart of Llandysul.

 

Print Print | Sitemap
© Llandysul Aqua Centre