AMSERLEN PWLL GWYLIAU SULGWYN CALON TYSUL WHITSUN HOLIDAYS POOL TIMETABLE (28.5.18 - 3.6.18)
Amserlen ar gyfer y pwll yn ystod gwyliau Sulgwyn hanner tymor
Timetable for the pool during the Whitsun half term holidays
HANNER TYMOR MAI 18.pdf
Adobe Acrobat document [260.3 KB]
AMSERLEN CALON TYSUL TIMETABLE (4.6.18)
Amserlen ar gyfer y pwll yn ogystal â gweithgareddau ar yr 'ochr sych'. Gweithredir yr amserlen hon 4.6.18 ymlaen
Timetable for the pool as well as 'dry-side' activities. This timetable is in operation from 4.6.18
Amserlen Calon Tysul MAI GORFF Timetable[...]
Adobe Acrobat document [689.4 KB]

Croeso cynnes i Galon Tysul

Ar ddydd Sul 3ydd o Ragfyr, agorwyd Calon Tysul yn swyddogol gan Ben Lake AS yng nghwmni ymddiriedolwyr y Ganolfan, Arweinydd y Cyngor, Ellen ap Gwynn a’r gymuned leol.
Trosglwyddwyd Canolfan Hamdden Llandysul i'r Pwll Nofio ar 13eg Tachwedd 2017 gan Gyngor Ceredigion. Enwyd y ganolfan gyfunol newydd yn 'Calon Tysul'.
Rydym yn gweithio ar ein gwefan newydd ar hyn o bryd. Yn y cyfamser, gweler ein tudalen Facebook ar gyfer y newyddion diweddaraf - www.facebook.com/calontysul
01559 362548 - post@calontysul.cymru

Welcome to Calon Tysul

On Sunday, 3rd December, Ben Lake officially opened Calon Tysul in the company of the board of trustees, Ceredigion Council Leader, Ellen ap Gwynn and the local community.
Ceredigion Council transferred the Llandysul Leisure Centre to the Swimming Pool on 13th November 2017. The new combined centre is called ‘Calon Tysul’.
We are currently working on our new website. In the meantime, please visit our Facebook page for the latest news and timetables - www.facebook.com/calontysul
01559 362548 - post@calontysul.cymru
Print Print | Sitemap
© Llandysul Aqua Centre