Clwb nofio Llandysul

Hoffech chi fod yn rhan o'r cclwb nofio newydd? Croeso cynnes a hyfforddiant cyfeillgar. Staff cymwysedig. Sesiynau strwythuredig i wella techneg a ffitrwydd. Addas i blant 8 - 16.

Rydim jwst wedi cael rhaffau cystadleuaeth Nofio, a blociau plymio. Croeso i bawb

Swimming Club

Would you like to be a part of a new swimming Club? Warm and friendly coaching qualified staff, with structured sessions to improve technique and fitness. Suitable for children 8-16 years old.  We've just had Competition Lane Ropes and diving blocks.  Welcome to all. Lovely Kids great fun and they enjoy themselves, (as pici shows )

Aerobeg Dwr

Mae Joan - J's aerobeg dwr wedi bod yn dysgu amerfer corff am sawl flwyddyn A mae dosbarthi hi yn y pwll ar Dydd Lun 3pm to 4pm Dydd Mercher 9am to 10 Dydd Iau 9-15am to 10-15am a gwersi Zumba  ar Nos Wener 7pm to 8pm

Aqua Aerobics

Joan - J's Aerobics has been proving excercise for several years. Joan holds Aqua Aerobic and Zumba classes at the pool. Monday's 3pm to 4pm Wednesday 9am to 10 Thursday 9-15am to 10-15am with Zumba classes on Friday 7pm to 8pm

Zumba Dwr

Moen gweithio mwy caled yn amarfer corff, felli hwn ydi'r dosbarth ichi.

Aqua Zumba

Want a more strenuous excercise regime, then this is THE class for you.

LLandysul Paddlers and Teifi Valley Paddlers

LLandysul International Canoe Centre: Pontwelly Llandysul. Rhif ffon 01559 363 209

An outdoor education centre offers details of activities, courses, and information for members.

Summary of courses:- Canoe skills, BCU Star Awards, Sea Kayaking, BCU Whitewater Rafting Awards, BCU Safety and rescue courses, BCU Coaching Awards, and Mountain biking.

Contact Gareth Bryant 01559 363209 

Teifi Valley paddlers  David Eade

coaching@tvp.org.uk

 

Print Print | Sitemap
© Llandysul Aqua Centre