Oriau Agor | Business hours

Mae'r Ganolfan ar agor fel y canlynol (gweler amserlen ar gyfer y pwll)

The Centre is open as follows (see the pool timetable)

 

Dydd Llun - Dydd Gwener

09:00 - 21:00

 

Dydd Sadwrn - Dydd Sul 

09:00 - 12:00

 

Monday - Friday

09:00 - 21:00

 

Saturday - Sunday

09:00 - 12:00

 

(Cywir | Correct 28.5.18)

 

Sylwer - rydym yn cadw'r hawl i newid yr oriau agor ar fyr rybudd, ond byddem wneud ein gorau glas i rybuddio ein cwsmeriaid ynghylch a newidiadau.

 

Please note - we reserve the right to make changes to the opening hours at short notice, but will do our upmost to inform customers of any changes.

 

Calon Tysul


Heol Llyn Y Fran Road

Llandysul

SA44 4HP

Cysylltwch a ni! Contact us today!

Os ichi moen siarad gyda ni neu moen gwybodaeth :  If you have any queries or would like more information, please contact us:

 

01559 362548

post@calontysul.cymru

 

Print Print | Sitemap
© Llandysul Aqua Centre