STA Award scheme

Mae'r Ysgol Nofio yn defnyddio Gwobrau a Bathodynau  yr STA. .

Ffioedd - Does dim ffioedd ymaelodi

No affiliation fees - No hidden charges

Gwersi am dymor o £65 Term Fees from £65

 

Newydd - Gallwch ddefnyddio system debid uniongyrchol -  Payments can be made by Direct Debit

Gwersi 1 i 1 am daliad o £10 y sesiwn  One to One Lessons are £10 per sessions

Dysgu plant fod yn yn hyderus a hapus yn y dwr, ac i fedru nofio

Teaching children confidence to be happy in the water and be able to swim

 

Gostyngiad o 10% ar nwyddau'r siop nofio, i blant yr Ysgol Nofio

10% discount to all children from the swim school who wish to buy items from the swim shop

 

Mae'r gwersi mlaen Dydd LLun i Dydd Gwener 4 - 6. Bydd rhan fwya or gwersi yn para  haner awr

 

The Lessons are held Monday to Friday 4pm to 6pm. Most of the lessons last half an hour

Mae'r Ysgol yn defnyddio Gwobrau a Bathodynnau yr STA:

The swim school uses STA Awards and Badges:

 Stanley Award 1 -7 +:  Goldfish 1 -3:  Octopus 1-3 : Angelfish 1-3: Shark 1-3:

Advance Swimmer 1-3: Platnium Bronze Silver Gold

Print Print | Sitemap
© Llandysul Aqua Centre