Amserlen Gwyliau Ysgol - School Holiday Timetable

Rhaglen Gwyliau Haf 2017 - Summer Holidays Programme 2017 (24.7.17 - 3.9.17)

Edrychwch ar amser Tymor a gwyliau - Check the 'Ceredigion Schools and Holidays' Tab

 

Dydd Llun - Monday

10.00am to 11.00am - Cwrs Carlam i Blant - Crash Course for children
11.00am to 1.00pm - Nofio Cyhoeddus (DAN 16 AM DDIM) - Public Swimming (u16 FREE)

1.00pm to 2.00pm - Sesiwn Hwyl (Tegannau aer) - Fun Session (Inflatable)

2.00pm to 3.00pm - Ar gael i'w logi (galwch ogydd) - Available for Hire (please call)

3.00pm to 4.00pm - Aerobeg Dŵr - Aqua Aerobics

4.00pm to 6.00pm - Nofio Hwyl i'r Teulu - Family Fun Swim

6.00pm to 8.00pm - Nofio Cyhoeddus - Public Swimming
8.00pm to 9.00pm - Nofio i Oedolion - Adult Swimming

 

Dydd Mawrth - Tuesday

10.00am to 11.00am - Cwrs Carlam i Blant - Crash Course for children

11.00am to 1.00pm - Nofio Cyhoeddus (DAN 16 AM DDIM) - Public Swimming (u16 FREE)

1.00pm to 2.00pm - Rasys Dwl* - Wacky Races*

2.00pm to 5.00pm - Ar gael i'w logi (galwch ogydd) - Available for Hire (please call)

5.00pm to 7.00pm - Nofio Cyhoeddus - Public Swimming

7.00pm to 8.00pm - Nofio i Oedolion - Adult Swimming
8.00pm to 9.00pm - Nofio i Fenywod yn Unig - Ladies Only Swimming

 

Dydd Mercher - Wednesday

7.00am to 9.00am - Nofio yn Gynnar - Early Morning Swim
9.00am to 10.00am - Aerobeg Dŵr - Aqua Aerobics
10.00am to 11.00am - Cwrs Carlam i Blant - Crash Course for Children

11.00am to 11.30am - Nofio Rhiant a Phlentyn Bach - Parent & Taddler Swim

11.30am to 1.00pm - Nofio Cyhoeddus (DAN 16 AM DDIM) - Public Swimming (u16 FREE)

1.00pm to 2.00pm - Sesiwn Hwyl (Tegannau aer) - Fun Session (Inflatable)

2.00pm to 4.00pm - Ar gael i'w logi (galwch ogydd) - Available for Hire (please call)

4.00pm to 5.00pm - Nofio Hwyl i'r Teulu - Family Fun Swim

5.00pm to 6.00pm - Nofio Cyhoeddus - Public Swimming

6.00pm to 7.00pm - Sesiwn Preifat - Private Session
7.00pm to 8.00pm - Sesiwn Preifat - Private Session
8.00pm to 9.00pm - Nofio  Cyhoeddus - Public Swimming

 

Dydd Iau - Thursday

9.15am to 10.00am - Aerobeg Dŵr - Aqua Aerobics
10.00am to 11.00am - Cwrs Carlam i Blant - Crash Course for Children

11.00am to 1.00pm - Nofio Cyhoeddus (DAN 16 AM DDIM) - Public Swimming (u16 FREE)

1.00pm to 2.00pm - Rasys Dwl* - Wacky Races*

2.00pm to 4.00pm - Ar gael i'w logi (galwch ogydd) - Available for Hire (please call)

4.00pm to 5.30pm - Nofio Hwyl i'r Teulu - Family Fun Swim

5.30pm to 7.00pm - Nofio Cyhoeddus - Public Swimming
7.00pm to 8.00pm - Sesiwn Preifat - Private Session
8.00pm to 9.00pm - Nofio i Oedolion - Adult Swimming

 

Dydd Gwener - Friday

7.00am to 9.00am - Nofio yn Gynnar - Early Morning Swim

10.00am to 11.00am - Cwrs Carlam i Blant - Crash Course for children    

11.00am to 1.00pm - Nofio Cyhoeddus (DAN 16 AM DDIM) - Public Swimming (u16 FREE)

1.00pm to 4.00pm - Ar gael i'w logi (galwch ogydd) - Available for Hire (please call)

4.00pm to 5.00pm - Sesiwn Hwyl (Tegannau aer) - Fun Session (Inflatable)

5.00pm to 7.00pm - Nofio Cyhoeddus - Public Swimming 

7.00pm to 8.00pm - Zumba Dŵr - Aqua Zumba  
8.00pm to 9.00pm - Sesiwn Preifat - Private Session

 

Dydd Sadwrn - Satuarday: AR GAU - CLOSED Ar Gael ar Gyfer Partion (galwch ogydd) - Available for Parties (please call)

 

Dydd Sul - Sunday

9.15 am to 10.15am - Nofio i Oedolion - Adult Swimming
10.15am to 12.00 - Nofio Cyhoeddus - Public Swimming
12.00 ymlaen/onwards - Ar Gael ar Gyfer Partion/Ar gael i'w logi (galwch ogydd) - Available for Parties/Available for Hire (please call)

 

   *Nofwyr profiadol yn unig | Competent swimmers only

 

 

Print Print | Sitemap
© Llandysul Aqua Centre