Amserlen Gwyliau Ysgol - School Holiday Timetable

Gwyliau Ysgolion / School Holidays -  Edrychwch ar amser Tymor a gwyliau - Check the 'Ceredigion Schools and Holidays' Tab

Dydd Llun - Monday 10/04/2017

10.00am to 11.00am - Gwersi Nofio i Blant - Crash Course for Children

11.00am to 12.30am - Nofio Cyhoeddus - Public Swimming

 

3.00pm to 4.00pm - Aerobeg Dŵr - J’s Aerobics
4.00pm to 5.00pm - Sesiwn Hwyl (Tegannau aer) - Fun Session (Inflatables)
5.00pm to 6.00pm - Nofio Cyhoeddus - Public Swimming
6.00pm to 7.00pm - Nofio i Oedolion - Adults Swim
7.00pm to 8.00pm - Nofio Hyd y Pwll yn Unig - Lengths Swimming Only

 

Dydd Mawrth - Tuesday 11/04/2017

10.00am to 11.00am - Gwersi Nofio i Blant - Crash Course for children
11.00am to 12.30am - Nofio Cyhoeddus - Public Swimming

 

4.00pm to 5.00pm - Sesiwn Hwyl (Tegannau aer) - Fun Session (Inflatables)
6.00pm to 7.00pm - Nofio Cyhoeddus - Public Swimming
7.00pm to 8.00pm - Nofio i Oedolion - Adults Swim
8.00pm to 9.00pm - Nofio i Fenywod yn Unig - Ladies Swimming Only

 

Dydd Mercher - Wednesday 12/04/2017

7.00am to 9.00am - Nofio Bore - Early Morning Swim
9.00am to 10.00am - Aerobeg Dŵr - J’s Aerobics
10.00am to 11.00am - Gwersi Nofio i Blant - Crash Course for Children
11.00am to 12.30am - Nofio Cyhoeddus - Public Swimming

 

4.00pm to 5.00pm - Sesiwn Hwyl (Tegannau aer) - Fun Session (Inflatables)
5.00pm to 6.00pm - Nofio  Cyhoeddus - Public Swimming
6.00pm to 7.00pm - Nofio i Oedolion - Adult Swim
7.00pm to 8.00pm - Sesiwn Preifat - Private Session
8.00pm to 9.00pm - Nofio  Cyhoeddus - Public Swimming

 

Dydd Iau - Thursday 13/04/2017

9.15am to 10.00am - Aerobeg Dŵr - J’s Aerobics
10.00am to 11.00am - Gwersi Nofio i Blant - Crash Course for Children
11.00am to 12.30pm - Nofio Cyhoeddus - Public Swimming
12.30pm to 1.30pm - Nofio Amser Cinio Oedolion - Adult Lunch Time Swim

 

4.00pm to 5.00pm - Sesiwn Hwyl (Tegannau aer) - Fun Session (Inflatables)
5.00pm to 6.00pm - Nofio  Cyhoeddus - Public Swimming
6.00pm to 7.00pm - Nofio Oedolion - Adult Swimming

 

Dydd Gwener - Friday 14/04/2017

Ar gau ar ddydd Gwener y Groglith 14eg Ebrill - Closed Good Friday 14th April

 

Dydd Sadwrn - Satuarday 15/04/2017 : AR GAU - CLOSED

 

Dydd Sul - Sunday 16/04/2017

9.15 am to 10.15am - Nofio i Oedolion - Adult Swimming
10.30am to 12.00pm - Nofio Cyhoeddus - Public Swim
12pm ymlaen/onwards - Ar Gael ar Gyfer Partion - Available for Parties

 

Dydd Llun - Monday 17/04/2017

Ar gau ar ddydd Llun y Pasg 17eg Ebrill - Closed Easter Monday 17th April

 

Dydd Mawrth - Tuesday 18/04/2017

10.00am to 11.00am - Gwersi Nofio i Blant - Crash Course for children
11.00am to 12.30am - Nofio Cyhoeddus - Public Swimming

 

4.00pm to 5.00pm - Sesiwn Hwyl (Tegannau aer) - Fun Session (Inflatables)
6.00pm to 7.00pm - Nofio Cyhoeddus - Public Swimming
7.00pm to 8.00pm - Nofio i Oedolion - Adults Swim
8.00pm to 9.00pm - Nofio i Fenywod yn Unig - Ladies Swimming Only

 

Dydd Mercher - Wednesday 19/04/2017

7.00am to 9.00am - Nofio Bore - Early Morning Swim
9.00am to 10.00am - Aerobeg Dŵr - J’s Aerobics
10.00am to 11.00am - Gwersi Nofio i Blant - Crash Course for Children
11.00am to 12.30am - Nofio Cyhoeddus - Public Swimming

 

4.00pm to 5.00pm - Sesiwn Hwyl (Tegannau aer) - Fun Session (Inflatables)
5.00pm to 6.00pm - Nofio  Cyhoeddus - Public Swimming
6.00pm to 7.00pm - Nofio i Oedolion - Adult Swim
7.00pm to 8.00pm - Sesiwn Preifat - Private Session
8.00pm to 9.00pm - Nofio  Cyhoeddus - Public Swimming

 

Dydd Iau - Thursday 20/04/2017

9.15am to 10.00am - Aerobeg Dŵr - J’s Aerobics
10.00am to 11.00am - Gwersi Nofio i Blant - Crash Course for Children
11.00am to 12.30pm - Nofio Cyhoeddus - Public Swimming
12.30pm to 1.30pm - Nofio Amser Cinio Oedolion - Adult Lunch Time Swim

 

4.00pm to 5.00pm - Sesiwn Hwyl (Tegannau aer) - Fun Session (Inflatables)
5.00pm to 6.00pm - Nofio  Cyhoeddus - Public Swimming
6.00pm to 7.00pm - Nofio Oedolion - Adult Swimming

 

Dydd Gwener - Friday 21/04/2017

10.00am to 11.00am - Gwersi Nofio i Blant - Crash Course for children    
11.00am to 12.30pm - Nofio Cyhoeddus - Public Swimming
12.30pm to 1.30pm - Nofio Amser Cinio i Oedolion - Lunch Time Adult Swim

 

5.00pm to 6.00pm - Sesiwn Hwyl (Tegannau aer) - Fun Session (Inflatables)
6.00pm to 7.00pm - Nofio Cyhoeddus - Public Session    
7.00pm to 8.00pm - Zumba Dŵr - Aqua Zumba  
8.00pm to 9.00pm - Sesiwn Preifat - Private Session

 

Dydd Sadwrn - Satuarday 22/04/2017 : AR GAU - CLOSED

 

Dydd Sul - Sunday 23/04/2017

9.15 am to 10.15am - Nofio i Oedolion - Adult Swimming
10.30am to 12.00pm - Nofio Cyhoeddus - Public Swim
12pm ymlaen/onwards - Ar Gael ar Gyfer Partion - Available for Parties

 

 

 

 

Print Print | Sitemap
© Llandysul Aqua Centre