Amserlen Gwyliau Ysgol - School Holiday Timetable

Gwyliau Ysgolion / School Holidays -  Edrychwch ar amser Tymor a gwyliau - Check the 'Ceredigion Schools and Holidays' Tab

Dydd Llun - Monday

10am to 11am - Gwersi nofio i blant -   

11am to 12.30pm - Nofio cyhoeddus - Public swim

12.30pm to 1pm - Ar gau - Closed

1pm to 2pm - Caiacio - Kayaking

2pm to 3pm - Sesiwn hwyl - Fun session

3pm to 4pm - Aerobeg dwr J's - J's Aerobics

4pm to 6pm - Sesiwn hwyl i'r teulu - Family fun session

6pm to 7pm - Nofio cyhoeddus - Public swim

7pm to 8pm - Nofio i oedolion - Adults swim 

 

 

Dydd Mawrth - Tuesday

10am to 11am - Gwersi nofio i blant - Crash course for children

11am to 12.30pm - Nofio cyhoeddus - Public swim

12.30pm to 1pm - Ar gau - Closed

1pm to 2pm  - Nofio amser cinio i oedolion - Adults lunch time swim

2pm to 3pm - Sesiwn hwyl - Fun session

3pm to 4pm - Club technical coaching

4pm to 6pm - Sesiwn hwyl i'r teulu - Family fun session

6pm to 7pm - Nofio cyhoeddus - Public swim

7pm to 8pm - Nofio i oedolion - Adults swim

8pm to 9pm - Nofio i fenywod - Ladies swim

 

Dydd Mercher - Wednesday

7am to 9am - Nofio bore - Morning swim

9am to 10am - Aerobeg dwr J's - J's Aerobics

10am to 11am - Gwersi nofio i blant - Crash course for children

11am to 12.30pm - Nofio cyhoeddus - Public swim

12.30pm to 1pm - Ar gau - Closed

1pm to 2pm - Nofio amser cinio i oedolion - Adults lunch time swim

2pm to 3pm - Sesiwn hwyl i blant - Fun session for children

3pm to 4pm - Club technical coaching

4pm to 6pm - Sesiwn hwyl i'r teulu - Family fun session

6pm to 7pm - Caiaco - Teifi Valley Padddlers

7pm to 8pm - Sesiwn preifat    GP' s Session

8pm to 9pm - Nofio i oedolion - Adults swim

 

Dydd Iau - Thursday

9am to 10am - Aerobeg dwr J's - J's Aerobics

10am to 11am - Gwersi nofio i blant - Crash course for children

11am to 12.30pm - Nofio cyhoeddus - Public swim

12.30pm to 1pm - Ar gau - Closed

1pm to 2pm - Nofio amser cinio i oedolion - Adults lunch time swim

2pm to 3pm - Sesiwn hwyl i blant - Fun session for children

3pm to 4pm - Club technical coaching

4pm to 6pm - Sesiwn hwyl i'r teulu - Family fun session

6pm to 7pm - Nofio cyhoeddus - Public swim

7pm to 8pm - Nofio i oedolion - Adults swim

 

Dydd Gwener - Friday

10am to 11am - Gwersi nofio i blant - Crash course for children

11am to 12.30pm - Nofio cyhoeddus - Public swim

12.30pm to 1pm - Ar gau - Closed

1pm to 2pm - Nofio amser cinio i oedolion - Adults lunch time swim

2pm to 3pm - Sesiwn hwyl i blant - Fun session for children

3pm to 4pm - Club technical coaching

4pm to 6pm - Sesiwn hwyl i'r teulu - Family fun session
6pm to 7pm - Nofio Cyhoedduc - Public Swim

7pm to 8pm - Zumba Dwr - Aqua Zumba

 

Dydd Sadwrn - Satuarday : AR GAU - CLOSED

 

Dydd Sul - Sunday

9.15am to 10.15am - Nofio i oedolion - Adults swim

10.15am to 12.15pm - Nofio cyhoeddus - Public swim

12.30pm ymlaen/onwards - Ar gael i bartion preifat - Avaliable for private hire parties

 

 

 

 

 

Print Print | Sitemap
© Llandysul Aqua Centre