Amserlen Tymor Ysgol - School Term Timetable

Tymor Ysgol - School Term:  Edrychwch ar amser Tymor a gwyliau - Check the 'Ceredigion Schools and Holidays' Tab

 

Dydd Llun - Monday

9am to 3pm - Pwll Ar gau - Pool Closed

3pm to 4pm - Aerobeg Dŵr - J's Aqua Aerobics

4pm to 6pm - Gwersi Nofio i Blant - Children's Swimming Lessons

6pm to 7pm - Nofio Cyhoeddus (AM DIMM 60+) - Public swimming (FREE 60+)

7pm to 8pm - Llandysul Paddlers

8pm to 9pm - Nofio Oedolion - Adult Swimming

 

Dydd Mawrth - Tuesday

9am to 4pm - Pwll Ar gau - Pool Closed

4pm to 5pm - Clwb Nofio Llandysul - Llandysul Swimming Club

5pm to 6pm - Gwersi Nofio i Blant - Children's Swimming Lessons

6pm to 7pm - Nofio Cyhoeddus (AM DIMM 60+) - Public swimming (FREE 60+)

7pm to 8pm - Nofio Oedolion - Adult Swimming

8pm to 9pm - Nofio i Fenywod yn Unig - Ladies Only Swimming

 

Dydd Mercher - Wednesday                             

7am to 9am - Nofio yn Gynnar - Early Morning Swim

9am to 10am - Aerobeg Dŵr - J's Aqua Aerobics

10am to 11am - Nofio Rhiant a Phlentyn Bach - Parent & Toddler Swim

11am to 1pm - Nofio Cyhoeddus (AM DIMM 60+) - Public swimming (FREE 60+)

4pm to 5pm - Nofio Hwyl i'r Teulu - Family Fun Swim

5pm to 6pm - Gwersi Nofio i Blant - Children's Swimming Lessons

6pm to 7pm - Sesiwn Preifat - Private Session

7pm to 8pm - Sesiwn Preifat - Private Session

8pm to 9pm - Nofio Cyhoeddus (AM DIMM 60+) - Public swimming (FREE 60+)

Dydd Iau - Thursday

9am to 10am - Aerobeg Dŵr - J's Aqua Aerobics

12pm to 1pm - Nofio Cyhoeddus (AM DIMM 60+) - Public swimming (FREE 60+)

4pm to 6pm - Gwersi Nofio i Blant - Children's Swimming Lessons

6pm to 7pm - Nofio Cyhoeddus (AM DIMM 60+) - Public swimming (FREE 60+)

7pm to 8pm - Clwb Nofio Llandysul - Llandysul Swimming Club

8pm to 9pm - Nofio Oedolion - Adult Swimming

 

Dydd Gwener - Friday

7am to 9am - Nofio yn Gynnar - Early Morning Swim

11am to 12am - Nofio Rhiant a Phlentyn Bach - Parent & Toddler Swim

12am to 1pm - Nofio Cyhoeddus (AM DIMM 60+) - Public swimming (FREE 60+)

4pm to 6pm - Gwersi Nofio i Blant - Children's Swimming Lessons

6pm to 7pm - Nofio Cyhoeddus (AM DIMM 60+) - Public swimming (FREE 60+)

7pm to 8pm - Zwmba Dŵr​ - Aqua Zumba

8pm to 9pm - Sesiwn Preifat - Private Session

 

Dydd Sadwrn - Saturday : AR GAU - CLOSED (Ar gael am partion/Available for Party Hire)

 

Dydd Sul - Sunday
9.15am to 10.15am - Nofio Oedolion - Adult Swimming

10.15am to 12.15pm - Nofio Cyhoeddus (AM DIMM 60+) - Public swimming (FREE 60+)

12.30pm ymlaen/onwards - Ar gael am partion - Available for Parties (please ask for details)

 

 

 

D.S. – rydym yn cadw’r hawl i newid yr amserlen hon ar fyr rybudd, ond byddem wneud ein gorau glas i rybuddio ein cwsmeriaid ynghylch â newidiadau.
N.B. – we reserve the right to make changes to this timetable at short notice, but will do our upmost to inform customers of any changes.

 

Print Print | Sitemap
© Llandysul Aqua Centre